قالب وردپرس

قوانین درمان

قوانین درمان در موزیک‌دو(®MusikDo):

  • مربی، پزشک نیست

مربی فرایند تمرین را زیر نظر پزشک هدایت و کنترل  می‌کند.

  • انسان توانمند و فعال به جای بیمار ناتوان و منفعل

فرد باید آگاهانه، منسجم و پیوسته همکاری کند. او باید شخصاً برای سلامتی خود کاری کند.