قالب وردپرس

فلسفه

موزیک‌دو(®MusikDo) سفری پنج مرحله‌یی در دنیای انسانی است. خودشناسی، رهایی از آشفتگی و دل‌تنگی، هماهنگی درون، شناخت واقعیت و برخورد و ارتباط با جهان بیرون در زمان و مکان معین، پنج مرحله‌ی مکتب موزیک‌دو(®MusikDo) است.

موزیک‌دو(®MusikDo) دست‌رسی به منِ درونی و و واقعیت بیرونی را تسهیل می‌کند.

موزیک‌دو(®MusikDo) شما را یاری می‌دهد تا در زمان کوتاهی، منابع وجودی خود را دوباره تقویت کنید.

شما در این دوره، علاوه بر آسایش و آرامش درونی، به درجه‌ی بالایی از قابلیت تحرک و بدن‌سازی دست خواهید یافت. هم‌چنین این دوره به شما کمک می‌کند تا بر فشار جسمی و روحی موجود در زندگی آسان‌تر چیره شوید.

حضور در تمرینات موزیک‌دو(®MusikDo) به هیچ پیش‌زمینه‌ی علمی و ورزشی نیاز ندارد.

تفاوتی ندارد که شما در چه شرایطی از توانایی ورزشی و حرکتی هستید، با موزیک‌دو(®MusikDo) می‌توانید توانایی‌های خود را افزایش دهید.