قالب وردپرس

معنا

موزیک‌دو(®MusikDo) از دو واژه که از شرق و غرب گرد آمده‌اند تشکیل شده است. «Musik» به واژه‌ی یونانی «musiké» باز می‌گردد که به معنای «شعر»، «رقص» و «موسیقی» به عنوان یک واحد است. به همین دلیل، در تاریخ موسیقی موسیقی با شعر و رقص هم‌واره پیوند داشته است. «Do» واژه‌یی در زبان کره‌یی و به معنای «راه»، «روش» و «نظم» است. موزیک‌دو(®MusikDo) روش فلسفی حرکتی بدیعی است که به کمک موسیقی، برای افزایش قابلیت‌های حرکتی و ذهنی انسان‌ بنا شده است.