قالب وردپرس

ورزشی

موزیک‌دو(®MusikDo) ورزشی فرمی از موزیک‌دو(®MusikDo) با گرایش ورزشی و تمرینات هماهنگی است که بخشی از موزیک‌دو(®MusikDo) عملکردی محسوب می‎شود. تمرینات موزیک‌دو(®MusikDo) ورزشی توانایی‌های هماهنگی و بدنی فرد را افزایش می‌دهد.

به کمک ترکیبات حرکتی متنوع از مجموعه‌ی بسیار گسترده‌ی حرکات ورزش المپیکی تکواندو، انگاره‌های حرکتی، حافظه‌ی حرکتی، تخیل حرکتی و ریتم‌پذیری در افراد پیشرفت می‌کند. در موزیک‌دو علاوه بر ارتقای توانایی‌های حرکتی، حس زیبایی‌شناسانه حرکات و نیز فهم عمیق موسیقی در افراد رشد می‌کند.