قالب وردپرس

تکواندو

تکواندو(TaeKwonDo) هنر رزمی سیستماتیک و علمی کره‌ای است که بیش از فقط توانایی برخورد فیزیکی و بدنی است. تکواندو یک روش ورزشی – فلسفی است که از طریق تقویت روح و بدن، فرصتی برای ما مهیا می‌کند تا زندگی بهتری داشته باشیم. امروزه تکواندو به عنوان یک ورزش جهانی با ابعاد بین‌المللی مطرح شده و یکی از رشته‌های حاضر در مسابقات المپیک است. واژه تکواندو از سه واژه کره‌ای تشکیل شده است:

«Tae» به معنای پا، ران و راه رفتن

«Kwon» به معنای مشت و مبارزه

«Do» به معنای راه و روش

 

وقتی که این سه واژه را با هم ترکیب می‌کنیم، می‌توانیم دو مفهموم بنیادین تکواندو را روشن کنیم. بدین ترتیب، تکواندو به معنای راه درست کاربرد اندام‌های مختلف بدن برای مبارزه و پایان جدال است؛ البته برای کمک کردن به بنا نهادن جهانی بهتر و در صلح.