قالب وردپرس

موزیک‌دو

تکوین و پیدایش هستی از عناصر چهارگانه(آب، باد، خاک و آتش) به کمک موزیک‌دو(®MusikDo) شبیه‌سازی می‌شود تا ما با الهامی تازه با جهان هستی برخورد کنیم.

زیستن در این زمانه مستلزم کارآمدی، سرعت و تأثیرگذاری در زمینه‌های مختلف است. متأسفانه، ما انسان‌ها، در جریان دشواری‌ها و درگیری‌های روزمره، اغلب، خود را فراموش می‌کنیم. فضای آزاد و رهایی را که برای تجدید قوای از دست رفته و به دست آوردن نیرو برای انجام امور و وظایف انسانی نیاز داریم، به طور معمول – و البته گاه به طور کامل – به دست فراموشی سپرده می‌شود. خستگی، فرسودگی، عدم تعادل و – در شرایط بحرانی – بر اثر فشار زیاد، فنای وجود ما، از جمله پیامد‌های ناگوار این فراموشی خود است.

اثرات موزیک‌دو(®MusikDo) بر:

 • روح و روان
 • سیستم عصبی
 • ماهیچه‌ها
 • تاندون‌ها، رباط‌ها، فاسیاها
 • مفاصل
 • ستون فقرات
 • قلب و گردش خون
 • پوست
 • بهبود شرایط جسمانی و بدن‌سازی

اثرات موزیک‌دو(®MusikDo):

 • احساس و آگاهی نسبت به جسم
 • افزایش توانایی در هماهنگی ذهن و بدن
 • موی‌رگ سازی و بهبود خون‌رسانی
 • پیش‌گیری از آسیب‌دیدگی
 • توان‌بخشی
 • احیاء و بازیایی
 • آرامش